Bostadsrättsföreningar

Fönsterrenovering
bostadsrättsförening.

Vi har stor erfarenhet av fönsterrenovering och fönsterbyten i bostadsrättsföreningar, och har arbetat fram välfungerande metoder och system för att renovera en stor mängd fönster samtidigt på ett högkvalitativt och tidseffektivt sätt. Våra verkstadslokaler i Nacka är specialanpassade för fönsterrenoveringar.

Vår målsättning är att alltid erbjuda tydliga offerter, korta ledtider, säkra leveranser och ett professionellt bemötande från all vår personal. I samband med tecknande av nytt kontrakt sammanställer vi en kvalitets- och miljöplan tillsammans med skötselanvisningar av våra utförda arbeten. Vi gör även en färdiganmälan av våra slutförda projekt till kund via signerade slutbesiktningsprotokoll.

Kontakta oss

”Utlovade tider hölls och den trevliga personalen uppskattades av alla våra medlemmar.”

Peter Christensson, Ordförande i BRF Gnistan 10

”Penslar och Fönster fick i uppdrag att genomföra en total fönsterrenovering under hösten 2022 och vi är rakt igenom nöjda.”

Lina Sabadello, Ordf Brf Ugnen 6