Miljö

Fönsterrenovering – ett hållbart val som lönar sig.

Vi vill vara branschledande när det kommer till miljöarbete. Genom att verka lokalt bidrar vi till minskad miljöpåverkan av transporter. Du hittar oss i Nacka, där all renovering sker i våra specialanpassade verkstadslokaler. Ett led i att minska vårt klimatavtryck är att vi arbetar med miljömärkta produkter genom hela produktionsledet.

En investering för framtiden.

En fönsterrenovering är både klimatsmart och ger en ekonomisk fördel, då kostnaden i de flesta fall reduceras med hälften jämfört med ett fönsterbyte. Funderar du på att investera i energiglas tänker du helt rätt, det är en enkel åtgärd som ger stora ekonomiska vinster. Energiutsläppet minskar och du får en lägre uppvärmningskostnad av hela fastigheten. När vi renoverar fönster tar vi hänsyn till fastighetens byggnadsstil. Lägg därtill energisparande glas, så respekteras byggnadshistoriska värden samtidigt som vi jobbar för en hållbar framtid.

Vi tar ett helhetsgrepp om din fönsterrenovering, och vi gör det med respekt för jordens resurser. Kontakta oss, så berättar vi mer.

info@penslar-fonster.se
08-656 47 15

”Vi tar ett helhetsgrepp om
din fönsterrenovering, och vi gör det med respekt för jordens resurser”