Konsulter och arkitekter

Rådgivning mot konsult
och arkitekt.

Säkra leveranser och kort ledtid.

Vi anlitas som rådgivare och entreprenör av såväl konsulter som arkitekter, och har en bred palett av lösningar för olika typer av fönsterrenoveringar, fönsterbyten och problem med fönster. Vi har lång erfarenhet av fönsterrenovering och har arbetat fram metoder och system för att, på ett högkvalitativt och tidseffektivt sätt, renovera stora mängder fönster samtidigt. Våra verkstadslokaler i Nacka är specialanpassade för fönsterrenoveringar.

Vår målsättning är att alltid erbjuda tydliga offerter, korta ledtider, säkra leveranser och ett professionellt bemötande från all vår personal. I samband med tecknande av nytt kontrakt sammanställer vi en kvalitets- och miljöplan tillsammans med skötselanvisningar av våra utförda arbeten. Vi gör även en färdiganmälan av våra slutförda projekt till kund via signerade slutbesiktningsprotokoll.

”Penslar & Fönster levererade verkligen vad de lovade för två efterföljande entreprenader avseende fönsterrenovering på Karlavägen 72, Brf Gnistan.”

Mikael Svensson, Fasadkonsult, Roslagens Plåtkonsult

Kontakta oss