Företag

Fönsterrenovering mot bygg- och fastighetsbolag.

Vi anlitas både som konsult och entreprenör av ledande byggföretag, fastighetsägare, när det gäller lösningar på olika typer av fönsterrenoveringar och fönsterproblem. Vi har stor erfarenhet av fönsterrenovering och fönsterbyten och har arbetat fram metoder och system för att på ett högkvalitativt och tidseffektivt sätt renovera stora mängder fönster samtidigt.

Vår målsättning är att alltid erbjuda tydliga offerter, korta ledtider, säkra leveranser och ett professionellt bemötande från all vår personal. I samband med tecknande av nytt kontrakt sammanställer vi en kvalitets- och miljöplan tillsammans med skötselanvisningar av våra utförda arbeten. Vi gör även en färdiganmälan av våra slutförda projekt till kund via signerade slutbesiktningsprotokoll.

Kontakta oss

”Vi erbjuder kompetenta lösningar för alla slags utmaningar kring fönsterrenoveringar”

Så jobbar vi.

Vår affärsidé är att ligga i frontlinjen inom vår bransch, genom att vara ett högkvalitativt företag med tydliga offerter, korta ledtider, säkra leveranser och ett professionellt bemötande från all vår personal.

Våra verkstadslokaler i Nacka är specialanpassade för fönsterrenoveringar. Vi har mycket kompetenta och välutbildade medarbetare med lång yrkeserfarenhet inom alla våra verksamhetsområden. Vårt kunnande är stort och vi kan erbjuda kompetenta lösningar för alla slags fönsterrenoveringsfrågor.

I samband med tecknande av nytt kontrakt sammanställer vi alltid en
kvalitets- och miljöplan tillsammans med skötselanvisningar för våra
utförda arbeten. Vi gör även en färdiganmälan på våra slutförda projekt till kund via signerade slutbesiktningsprotokoll.

Penslar & Fönster i Stockholm AB är auktoriserade fönsterrenoverare genom Auktorisationsnämnden för fönsterrenovering och fönsterunderhåll. Vi är även medlemmar i Måleribranschens Auktorisationsnämnd samt Glasbranschföreningen, och garanterar kvalitet och service till våra kunder i kontakterna med oss.

Ladda ner vår checklista inför fönsterrenovering.