Om oss

Vi älskar träfönster.

Penslar & Fönster är ett familjeföretag som drivs av familjen Lindqvist. Vi älskar träfönster av alla slag och utför alla typer av renoveringar av träfönster, uppgraderingar till ljudlamellglas, energiglas, säkerhetsglas och byte av vanliga glas.

Så jobbar vi.

Vår affärsidé är att ligga i frontlinjen inom vår bransch, genom att vara ett högkvalitativt företag med tydliga offerter, korta ledtider, säkra leveranser och ett professionellt bemötande från all vår personal.

Våra verkstadslokaler i Nacka är specialanpassade för fönsterrenoveringar. Vi har mycket kompetenta och välutbildade medarbetare med lång yrkeserfarenhet inom alla våra verksamhetsområden. Vårt kunnande är stort och vi kan erbjuda kompetenta lösningar för alla slags frågor om fönsterrenovering.

I samband med tecknande av nytt kontrakt sammanställer vi alltid en kvalitets- och miljöplan tillsammans med skötselanvisningar för våra utförda arbeten. Vi gör även en färdiganmälan på våra slutförda projekt till kund via signerade slutbesiktningsprotokoll.

Penslar & Fönster i Stockholm AB är auktoriserade fönsterrenoverare genom Auktorisationsnämnden för fönsterrenovering och fönsterunderhåll. Vi är även medlemmar i Måleribranschens Auktorisationsnämnd samt Glasbranschföreningen, och garanterar kvalitet och service till våra kunder i kontakterna med oss.

Ladda ner vår checklista
inför fönsterrenovering.

Checklista Fönsterrenoveringar (pdf)

”Vårt kunnande är stort och vi kan erbjuda kompetenta lösningar för alla slags frågor om fönsterrenovering”