Fönsterhistorik

Varsam renovering i fokus.

I en gammal byggnad har fönstret stor betydelse för hela husets utseende. Fönstrets indelning med spröjsar och poster samt fodrens utformning markerar vilken tidsepok byggnadsstilen representerar. Ett felaktigt fönsterbyte kan få konsekvenser för hela byggnadens utseende och uttryck. Dessutom påverkas hela den omkringliggande miljön.

Fönstrets historia.

Bostadshusen var i äldre tider mörka och slutna. Ljuset släpptes in genom små öppningar i väggen med skjutluckor för. Små glasrutor förekom tidigare enbart i kyrkor och förnäma bostadshus. I Sverige kom glastillverkningen igång på allvar först i slutet av 1600-talet och på 1700-talet blev glas tillgängligt för gemene man.

Då glaset länge endast kunde framställas i mycket begränsat format, var fönstren tvungna att göras med små och många rutor. De äldsta fönstren var nästan kvadratiska och försedda med blyspröjsar. Under 1700-talet ersattes blyspröjsar alltmer av träspröjsar och samtidigt ökade glasformatet.
Allt fönsterglas blåstes fram till 1910-talet med i stort sett samma metod som använts ända sedan 1600-talet. Först på 1930-talet började man maskintillverka fönsterglas.

Fönstren var fram till slutet av 1800-talet enkla, utåtgående och placerades i liv med fasaden. I samband med att nya typer av värmekällor, som kakelugnar, infördes fick man behov av öppningsbara fönster. Samtidigt kom särskilda innanfönster som sattes in på hösten och togs bort igen till sommaren. Vadd eller mossa lades mellan bågarna till vintern.

På grund av sina allmänt klena dimensioner är fönstren mycket känsliga för rötangrepp. Det försökte man tidigare förebygga genom att noga välja rätt virke av rätt kvalitet. Ett fönster gjort av kärnfuruvirke kan ha en livslängd på flera hundra år. Det finns 1600-talsfönster som än idag inte visar det minsta spår av rötangrepp.

Fönster tillverkade på 1950-talet och tidigare är ofta av god kvalitet, medan fönster gjorda därefter vanligen har sämre virke.

Flagnande och ruttnande fönsterbågar är idag ett stort problem som skapar dyra merkostnader i renovering för husägare. Poröst virke, otillräckliga grunderingar och hårda slutstrykningsfärger har bäddat för skadorna och gjort att man tvingats till kortare intervaller mellan ommålningarna. Förr byggdes fönster uteslutande av kärnvirke som målades med linoljefärg och som fortfarande, trots tidens tand, håller mycket hög kvalitet. Därför är det viktigt att anlita en entreprenör med erfarenhet av trä och målningsbehandlingar, för att i framtiden kunna eliminera risken för rötskador och avflagning.

”Fönster var vackrare förr. Fönsterrenovering med energiglas gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre”

Kontakta oss.