BRF Ugnen 6

Fönsterrenovering brf stockholm

“Vår bostadsrättsföreningen uppdrog åt Penslar & Fönster i Stockholm att genomföra en total fönsterrenovering under hösten 2022 och vi är rakt igenom nöjda.

Kanske främst för att överenskomna tider och budget hölls, men även för att kommunikationen var smidig och utförandet pragmatiskt så att medlemmarnas störningar minimerades.”

Lina Sabadello, Ordf Brf Ugnen 6