Brf Gnistan 10

Brf Gnistan

“Penslar & Fönster totalrenoverade alla våra fönster och vi blev mycket nöjda med resultatet. Utlovade tider
hölls och den trevliga personalen uppskattades av alla våra medlemmar.”
Peter Christensson, Ordförande i BRF Gnistan 10 på Karlavägen 72 och 72A (Karlafruktshuset)

“Penslar & Fönster levererade verkligen vad de lovade avseende fönsterrenovering på Karlavägen 72, Brf Gnistan. De var lyhörda och intresserade redan vid första kontakten och inkom med ett komplett och tydligt anbud som motsvarade vår förfrågan. Genomförandet av den första entreprenaden, fönster mot gården, gick helt enligt plan och kommunikationen kring tider och lite mindre ändringar som uppstod var mycket tydlig och korrekt. När det sedan var dags att handla upp den andra entreprenaden, fönster mot gatan, så behövde vi aldrig fråga någon annan. Det nya anbudet som lämnades stämde väl överens med de ekonomiska nivåer som vi hade fått fram under den första konkurrensutsatta upphandlingen. Det gjorde att vi sparade både tid och kraft. Även denna gång levererade Penslar & fönster vad som utlovats både vad gäller tider och kvalitet på utförandet.”

Mikael Svensson, Fasadkonsult, Roslagens Plåtkonsult AB